การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารธกส.สาขาเวียงทอง และ ลงทะเบียนพร้อมเพย์

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ทำการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงทอง และ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชั้น1

Share