มอบบ้าน

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองพร้อม รองนายก ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกันมอบบ้านให้แก่นายผัด เวียงนาค อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 172/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share