การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปี2560

Share