การขุดลอกแม่น้ำยม บริเวณพื้นที่ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกสำรวจการดำเนินการขุดลอกแม่น้ำยม หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน กระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งเป็นการขุดลอกขยายความกว้างของร่องน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำในฤดู     น้ำหลากไม่ให้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน และเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง

Share