โรงเรียนผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน รวมถึงได้เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานจากส่วนผสมต่างๆซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองและทำให้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้อีกด้วย

Share