โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธาน ร่วมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share