โรงเรียนผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการทำดอกมะลิจากกระดาษย่น ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้วิธีการทำดอกมะลิจากกระดาษย่นและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

Share