การขุดลอกบำรุงรักษาแม่น้ำในเขตตำบลเวียงทอง

     วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมประชาคมเรื่องการขุดลอกบำรุงรักษาแม่น้ำในเขตตำบลเวียงทอง ณ วัดผาสุก ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณที่ทำการขุดลอกร่องน้ำก่อนทำการขุดลอกแม่น้ำยมในเขตตำบลเวียงทองต่อไป

Share