โครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและมอบอุปกรณ์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2556 ซึ่งนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและผู้บริหาร เป็นผู้มอบและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม  2556 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  39  คน

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง

 

Share