โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี2559

     วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่นได้เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน     นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชนในตำบลเวียงทอง ร่วมมอบถุงยังชีพ เสื้อกันหนาวกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ให้แก่ราษฎรผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือในเขตต.เวียงทอง จำนวน 24 ราย และเสื้อกันหนาว จำนวน 12 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีการออกหน่วยบริการประชาชนจากหน่วยงานราชการ เช่น กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเม่น สัสดีอำเภอสูงเม่น หน่วยประสานงาน ทส.อำเภอสูงเม่น  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น โรงพยาบาลสูงเม่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น การศึกำษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเม่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเวียงทอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสูงเม่น

Share