มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแหว่งกลางและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแหว่งกลางและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในตำบลเวียงทอง จำนวน 10 ครอบครัว โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share