คลีนิกครอบครัว(Primary Care Cluster)

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. เรืออากาศตรีอดุลย์ พรมหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่นได้กล่าวต้อนรับนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมคลีนิกครอบครัว(Primary Care Cluster) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีนายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับการต้อนรับจากนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลเวียงทองและบ้านผาสุก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจชันสูตร บริการด้านกายภาพบำบัด บริการฝากครรภ์ ดูแลผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาให้ความรู้แก่ประชาชน

Share