ออกกำลังกาย

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมออกกำลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี.ที่ได้มีนโยบายให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ พร้อมให้บริการแก่ประชาชน ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share