อบต.เวียงทอง ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจสภาพสะพานแขวนคนข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ โดย นายวิสิษฐ  ตันศิริ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมกันตรวจสภาพสะพานแขวนชนิดคนข้ามในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน  2 แห่ง

พบว่าแต่ละแห่งมีสภาพชำรุดเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน
จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรด้วยความระมัดระวัง

 

อบต.เวียงทองร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสภาพสะพานแขวนคนข้าม
อบต.เวียงทองร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสภาพสะพานแขวนคนข้าม
อบต.เวียงทองร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสภาพสะพานแขวนคนข้าม
อบต.เวียงทองร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสภาพสะพานแขวนคนข้าม
Share