มอบเกียรติบัตร

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองพร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายถ้ำ เต็มใจ บ้านเลขที่ 125/1 หมู่ที่6 ตำบลเวียงทอง เพราะเป็นผู้อุทิศที่ดินส่วนตัวเพื่อใช้เป็นทาสาธารณประโยชน์ ให้แก่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share