สร้างห้องน้ำ

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ปลัด หัวหน้าสำนักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กู้ภัย-กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกันสร้างห้องน้ำให้นางวันเพ็ญ จินดามณี บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย และเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น

สร้างห้องน้ำ สร้างห้องน้ำ สร้างห้องน้ำ

Share