ขยายท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการขยายท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านเวียงทองหมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรให้กับชาวตำบลเวียงทองต่อไป

ขยายท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านเวียงทอง ขยายท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านเวียงทอง ขยายท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านเวียงทอง

Share