โรงเรียนผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาล้านนาและภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกเขียนและท่องจำคำศัพท์จากวิทยากรผู้มีความรู้ รวมถึงเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านภาษาล้านนาและภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

โรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ_dsc0021

Share