แปรอักษร

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกิจกรรมการแปรอักษร เลข 9 เพื่อถวายความอาลัยและความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

_dsc0031 s__142000142

Share