การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง ครั้งที่2

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทองครั้งที่ 2 ตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง(เรือนาค) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดกฎกติกาการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง

การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง ครั้งที่2 การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง ครั้งที่2 การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง ครั้งที่2

Share