โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อนเปิดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง เพิ่มความรู้ของผู้สูงอายุทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข ด้านนันทนาการ ด้านการศึกษาและสังคม

 _dsc0128

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

Share