มอบเงินช่วยเหลือ

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในตำบลเวียงทอง จำนวน 20 ครอบครัว เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

มอบเงินช่วยเหลือ _dsc0110

Share