การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง ตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง(เรือนาค)  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ได้ข้อสรุปในที่ประชุม คือ การจัดงานการแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง ตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง(เรือนาค) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศ(เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง การประชุมแข่งขันเรือยาวตำบลเวียงทอง

Share