ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านทองเกศ

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมรองนายก ปลัด และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านทองเกศ หมู่ที่2 ต.เวียงทอง ให้กับ นายพินิจ สันป่าเป้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลเวียงทอง โดยได้มีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของระบบประปา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาที่สร้างขึ้นต่อไป

_dsc0030 _dsc0035 img_8929

Share