โครงการ “จัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น”

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ นายสงคราม สุรยันต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเม่นพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) , บริษัททริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด , บริษัททรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสาร    ทำให้ปัญหาระบบสื่อสารถูกแก้ไข ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยและเกิดทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ด้วย

โครงการ “จัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น” โครงการ “จัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น” โครงการ “จัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น”

Share