มอบสารกำจัดแมลง

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และนักวิชาการเกษตรประจำตำบลเวียงทอง ร่วมมอบสารกำจัดแมลงพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารกำจัดแมลงให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเพลี้ยกระโดดระบาดนาข้าวในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยในพื้นที่ตำบลเวียงทอง มีเกษตรกรที่ประสบภัยเพลี้ยกระโดดระบาดในนาข้าวแล้ว จำนวน  88 ราย     นาข้าวได้รับความเสียหาย 688 ไร่

มอบสารกำจัดแมลง มอบสารกำจัดแมลง มอบสารกำจัดแมลง

Share