มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาส

     เมือวันที่ 1 กันยายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่อไป

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาส มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาส

Share