ออกตรวจจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยในตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 11.45 น. เรืออากาศตรีอดุลย์ พรมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อม นายพนม สมนึก ปลัดอำเภอสูงเม่น และนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ออกตรวจจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเมื่อเวลา 21.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยได้นำเรือพาย มอบให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง และ สมาชิกตำรวจบ้านตำบลเวียงทองเป็นอย่างดี หากประชาชนพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย สามารถขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้ทันทีทุกพื้นที่ โทร 1669 หรือ        054-650137 ตลอด 24 ชั่วโมง

ออกตรวจจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยในตำบลเวียงทอง ออกตรวจจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยในตำบลเวียงทอง

Share