โครงการคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤติ

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤติ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

IMG_9414 S__86917128 IMG_9490 IMG_9424

Share