มอบกลองชุด โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา)

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ นายกิตติพงษ์ วรรณา ผู้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และครอบครัว นางสุดารัตน์ ศักดาพร ผู้จัดการบริษัทศักดาพรจำกัด นางวิไลวรรณ จินดามณี     นางนงเยาว์ เจนจบ และนางปรานี ธรรมสรางกูล  คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองลอง รุ่นที่ 1 ได้ร่วมกันจัดซื้อกลองชุดและมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรี และพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนต่อไป

มอบกลองชุด โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา) มอบกลองชุด โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา)

Share