โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 10-11 เมษายน 2556

วันที่ 10-11 เมษายน 2556 นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 10-11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียน อบต.เวียงทอง

SONY DSC

โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ

Share