วางศิลาฤกษ์สะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ สะพานเวียงทองสองเก้าพัฒนา  ณ สะพานข้ามแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อม นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง นายประสงค์ ชุ่มเชย อุปนายกสมาคมกีฬา และประชาชนตำบลเวียงทอง ซึ่งผู้ดำเนินการก่อสร้างได้แก่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นผู้ประสานงานการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนในครั้งนี้  วางศิลาฤกษ์สะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง  วางศิลาฤกษ์สะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทองวางศิลาฤกษ์สะพานข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง

Share