โครงการถวายเทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ร่วมนำเทียนพรรษา ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ถวายวัดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 7 วัด ได้แก่          วัดไชยามาตย์ วัดทองเกศ  วัดน้ำบ่อ วัดเขื่อนคำลือ วัดผาสุก วัดป่าเวียงทอง(ม.9) และวัดโพธิสุนทร เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในระหว่างพรรษาและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

โครงการถวายเทียนพรรษา	โครงการถวายเทียนพรรษา	โครงการถวายเทียนพรรษา

Share