การประชุมนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเม่น

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมต้อนรับนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ คณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสูงเม่น เรื่องการประชุมนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

การประชุมนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเม่น การประชุมนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเม่น การประชุมนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเม่น

Share