ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางแสงเดือน มณีทิพย์ ถึงบ้านนายสมพร นาทิพย์

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางแสงเดือน มณีทิพย์ ถึงบ้านนายสมพร นาทิพย์

Download (PDF, 1.7MB)

Share