สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อบต.เวียงทอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2556 จำนวน 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Download (PDF, 606KB)

ดาวน์โหลด 2013-04-10-bid-car.pdf

 

 

Share