พิธีหล่อเทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง และพุทธศาสนิกชน   ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559

DSCN9225พิธีหล่อเทียนพรรษาพิธีหล่อเทียนพรรษา

Share