โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในช่วงการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม ระหว่างหมู่ที่ 2 ข้ามไปหมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ จำนวน 100 คน ได้ข้อสรุปในที่ประชุม ดังนี้ เรื่องการตั้งชื่อสะพานแห่งใหม่ ชื่อ “สะพานเวียงทองสองเก้าพัฒนา” และ การร่วมลงนามเซ็นสัญญาการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำยม ตำบลเวียงทอง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลาการก่อสร้าง 540 วัน งบประมาณ 30,150,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย

_DSC0287 _DSC0255

Share