พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559  โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดพิธี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสืบสานประเพณีอันดีงาม

DSCF8942 DSCF8931-tile

Share