การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2559

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

 IMG_4936

_DSC0013

Share