ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา 2559

กำหนดการหล่อเทียนพรรษา

ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

09.00 น.   – ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กล่าวรายงาน

                – ประธานในพิธี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง)

                   กล่าวเปิดงาน

                – ประธานในพิธีทำการหล่อเทียนพรรษา

                – แขกผู้มีเกียรติร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

 

 

Share