การประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

การประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 การประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

Share