การประชุมพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2559

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน เมษายน 2559 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

การประชุมพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2559 การประชุมพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2559

Share