การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2559

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน มีนาคม 2559 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2559 การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2559

Share