การประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

การประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2559 การประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2559

Share