การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2559

           เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน มกราคม 2559 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2559

 

Share