การประชุมพนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2558

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

การประชุมพนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 _DSC0110

Share