โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

    เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดการอบรมการทำกระเป๋าสะพายผ้าด้นมือ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพกระเป๋าผ้าด้นมือ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในด้านการประกอบอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือและเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดรายจ่ายในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

Share