แชลเลนจ์เดย์

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำหนดจัดกิจกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมพลานามัยสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

แชลเลนจ์เดย์

แชลเลนจ์เดย์

 

Share