สำรวจงานขยายท่อส่งน้ำ

     เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแพร่ และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกสำรวจงานขยายท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวตำบลเวียงทอง

สำรวจงานขยายท่อส่งน้ำ สำรวจงานขยายท่อส่งน้ำสำรวจงานขยายท่อส่งน้ำสำรวจงานขยายท่อส่งน้ำ

Share